Rozwadza- Olesno- Nowiny Codzienne- 30.07.1919.png

Tagi: