Rozwadza-Popielów-Dziergowice-Nowiny Codzienne-15.04.1919.png

Tagi: